Vår historie

Smart Investments ble stiftet i 2008 og er et konsulentfirma basert i De forente arabiske emirater. Selskapet har spesialisert seg på internasjonal handel. Vi er med på å øke selskapenes omsetning, og vi fungerer både som selskapenes agent og distributør i Midtøsten markedet.

Smart Investments er en del av Midtøstens omfattende nettverk og har flere tiårs erfaring i internasjonal handel. Dette nettverket gir gode muligheter til å innføre både nye og eksisterende produkter og tjenester til markedet i Midtøsten. Takket være vår erfaring og vårt nettverk i Midtøsten er Smart Investments en ledende samarbeidspartner da et selskap vurderer å innføre sin virksomhet i Midtøsten.

Markedet i Midtøsten viser et høyt vekstpotensial, og derfor må ethvert internasjonalt selskap vurdere Midtøsten i sin vekststrategi. Les mer

Hva vi gjør

Vår misjon er å samarbeide med selskaper som er villige til å få ny vekst og som har lidenskap for sin visjon. Vi ønsker å bidra til våre partneres visjoner. Vår oppgave er å gjøre vår samarbeidspartners visjon til virkelighet, fordi vi ønsker å se våre partnere lykkes.

Vi arbeide for å globalisere selskaper av alle størrelser og tilbyr tjenester som bedrer selskapets sjanser i markedet i Midtøsten. Vi ønsker å skape et personligt, påliteligt og langsiktigt partnerskap. Formålet med dette samarbeidet er å hjelpe selskaper til å lykkes med å raskt etablere seg i markedet i Midtøsten. Les mer

Vår visjon

Vår visjon er å vokse til en av de viktigste konsulentselskapene i verden. For å oppnå denne visjonen, er vår oppgave å skape mange suksesshistorier med våre partnere. Vår ambisjon er å forandre verden, og vi oppnår dette ved å samarbeide med selskaper som er morgendagens forgjenger. Les mer

Smart Investments

Kontakte oss

info@smartinvestments.ae