Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Disclaimer

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met Smart Investments Limited kunnen worden opgenomen.

E-mails

De e-mails die via de website verzonden zijn, gaan naar het interne netwerk waar zij door meer dan één persoon kunnen worden gezien. De vertrouwelijkheid kan niet worden gegarandeerd. Het verzenden van e-mails met persoonlijke informatie en andere vertrouwelijke informatie via het openbare netwerk, moet worden vermeden. Smart Investments Limited is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, die optreedt als gevolg dat e-mails die via een open netwerk verstuurd zijn.

Inhoud van de site

Smart Investments Limited behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment de inhoud van de website te veranderen, of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

Het materiaal is alleen voor informatieve doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Smart Investments Limited geeft geen garantie voor de juistheid van de informatie, noch is verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid, onvolledigheid of ongeschiktheid van het gepresenteerde materiaal.

Bevoegdheden

Smart Investments Limited heeft eigendom, auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op het logo, tekst en ander materiaal gepubliceerd op deze pagina's, met uitzondering van de foto's, tenzij anders vermeld is.

Privacy policy

Informatie opslag en gebruik

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens als de site gebruikers deze zelf aanleggen op eigen initiatief, bijvoorbeeld door het invullen van de contactpagina. Wij kunnen deze informatie gebruiken om een passende baan of dienst naar de gebruiker aan te bieden.