Användarvillkor

Användarvillkor

Ansvarsfriskrivning

Samtal

Telefonsamtal med Smart Investments Limited kan spelas in.

E-post

E-post som har skickats via webbplatsen går till det interna nätverket där de är synliga för fler än en person, därmed kan deras sekretess inte garanteras. Personuppgifter och annan konfidentiell information som har skickats via e-post från ett allmänt nätverk bör undvikas. Smart Investments Limited ansvarar inte för eventuella skador som har uppstått till följd av e-post som skickats via ett öppet nätverk.

Innhållet på webbplatsen

Smart Investments Limited förbehåller sig rätten att utan förvarning när som helst ändra på innehållet på webbplatsen eller helt upphöra med att publicera webbsidorna, antingen tillfälligt eller permanent.

Det material som förekommer på webbplatsen är endast avsett som information, om inte annat uttryckligen anges. Smart Investments Limited garanterar inte riktigheten i informationen och är inte heller ansvarig för felaktigheter, otillräckligheter eller olämpligheter av det presenterade materialet.

Smart Investments Limited ansvarar inte för material eller information som producerats eller publicerats av en tredje part, även om de har länkar till/från webbplatsen.

Behörigheter

Smart Investments Limited har äganderätt, upphovsrätt och alla andra immateriella rättigheter till logotypen, text och annat material som publiceras på dessa sidor, med undantag av bilder, om inte annat anges.

Sekretesspolicy

Datalagring och användning

Vi samlar in personuppgifter endast om användarna själva lämnar in dem till oss på eget initiativ, till exempel via ifyllningen av kontakta oss-sidan. Vi kan använda informationen som erhållits från de som tagit kontakt, för att erbjuda ett lämpligt arbete eller en lämplig tjänst.