Tjänster

Tjänster

Vad vi gör

Vår passion är att hjälpa våra partners att lyckas och därav samarbetar vi med företag som är motiverade och har ambitioner att komma in på en ny marknad. Vårt uppdrag är att hjälpa företag förverkliga sin vision. Vi strävar till att globalisera företag av alla storlekar genom att erbjuda alla tjänster som behövs för att nå marknaden i Mellanöstern. Vi vill att företag erhåller snabbt ett fast fotfäste i marknaden i Mellanöstern.

Det finns många olika sätt att nå nya marknader och vi hjälper företag att finna den rätta strategien för dem. Vi har ett bra internationellt nätverk samt flera års erfarenhet som ger överlägsna resultat. Genom vår expertis och våra lokala kontakter kommer företag att sälja sina tjänster snabbare samt kommer de snabbare att vinna erkännande i Mellanösterns marknad medan konkurrenterna fortfarande väntar på att nå marknaden. Våra tjänster kan anpassas till företagets behov och vårt specialkompetens är att globalisera företag till marknaden i Mellanöstern.

Vårt partnerskap bygger på att regelbundet vara i kontakt med våra partners för att säkerställa att affärsmodeller och målsättningar är aktuella. Vi tror att konstant kommunikation och konsensus är nyckelfaktorer för att säkerställa framgång och internationalisering samt för att samarbetet mellan oss och våra partners fungerar. Vårt mål är att skapa ett personligt, pålitligt och långsiktigt partnerskap. Syftet med samarbetet är att internationalisera företags verksamhet till handelsmarknaden i Mellanöstern och därigenom öka företags omsättning.

Ni kan välja från ett urval tjänster de som är lämpligast för företaget. Vi erbjuder all slags tjänster som behövs för lokalisering av företag i Mellanöstern.

Varför välja oss?

 • Vi har kunskap om, kompetens i och erfarenhet av den lokala affärskulturen.
 • Vi erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att nå marknaden i Mellanöstern.
 • Vi har en konkurrensfördel genom de handelskontakterna vi har erhållit i Mellanöstern under flera decennier.
 • Vi har stabila försäljningsnätverk på den lokala marknaden.
 • Vårt nätverk introducerar ständigt nya produkter till marknaden i Mellanöstern.
 • Vi erbjuder allt som behövs för att slå igenom på den lokala marknaden till ett rimligt pris.
 • Vi tar hand om översättningar, samt juridiska frågor billigt.
 • Vi inför företagets produkter till marknaden.
 • Vi agerar som företagets agent.
 • Vårt nätverk omfattar miljontals potentiella kunder.
 • Samarbetet med oss minimera riskerna, som omfattar den lokala marknaden (politiska, ekonomiska, sociala, juridiska etc).
 • Vi erbjuder omfattande tjänster.
 • Vi erbjuder återförsäljning av produkter.
 • Vi erbjuder logistiklösningar enligt överenskommelse.
 • Genom oss ökar medvetenheten över företagets varumärke till ett rimligt pris.
 • Genom oss kan företaget vinna nya kunder till en rimlig kostnad.
 • Vi kan hjälpa till med finansieringslösningar.